ANBI STATUS


Stichting de Ville shelter is op 20-07-2016 opgericht. Wij zijn aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling volgens regelgeving 01-01-2014.


Algemene gegevens

Naam Stichting: Stichting de Ville Shelter
RSIN/fiscaal nummer: 856632405
KVK nummer: 66616840
Rabobank: NL94 RABO 0300 0584 54

ANBI: 856632405

TRACE : 73

Sponsor pagina Stichting de Ville shelter


Stichtingsbestuur

 • Voorzitter: Debbie van Aken
  E-mail
 • Penningmeester: Melanie van Aken
  E-mail
 • Secretaris: Kitty Zomer -  Engel
 • Algemeen bestuurslid: Fanny Groenhoff
 • Algemeen bestuurslid: Monique Wouters
 • Vakbekwaamheid: Monique Wouters
 • Vaste vrijwilligers
 • Dorinne De Luijster 
 • Gerda Steltenpool
 • Marjolein snijders 
 • Margot Steendam
 • Melanie Van Aken
 • Marleen de Geest
 • Carola Vergoossen
 • Sandra van Soest

 

Doelstelling

Stichting de Ville Shelter zet zich in voor het welzijn van de Ville honden in Bacau. Ons doel is dat de honden in de Ville shelter het zo goed mogelijk hebben daarom streven wij naar verbetering van de shelter. Wij willen ook graag dat alle honden gesteriliseerd/gecastreerd worden en dat er goede (medische) zorg is. Ook trachten wij een bijdrage kunnen leveren aan het voer voor alle honden in de shelter. Wij proberen door (financiële) donaties dan ook voer, hondenmanden, hondenhokken, kennels, en alles wat nodig is voor de shelter te krijgen. 

Alles komt geheel ten goede van de honden in de Ville shelter.


Actuele beleidsplan

Financiële donaties worden voor de 100% ten goede van de Ville Shelter besteed daarin wordt ook meegenomen bijvoorbeeld verzendkosten, drukwerk, donatie werven materiaal, bankkosten, verrichte werkzaamheden door helpers in de shelter maar vooral uiteraard medische zorg, castratie, sterilisatie, voer, verbetering shelter zoals kennels maken, beton/grind storten, stro voor de strenge winter enz.

Mocht stichting de Ville shelter opgeheven worden, dan zullen alle tegoeden naar de Ville shelter in Roemenië gaan of in het geval de Ville shelter niet meer bestaat naar een vergelijkbaar doel.


Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor het werk wat zij doen. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle activiteiten worden door onbetaalde vrijwilligers gedaan. Roemeense helpers in De Ville Shelter krijgen voor hun verrichte werkzaamheden wel een financiële vergoeding. (met name de werklui voor de verbetering van de shelter die kennels maken en beton storten enzovoorts.)


Debbie

                                                           Debbie

                                            Dorinne

Hennie

Fanny 

                                                     Kitty (Huus)                                                                            Marjolein                                                                               Melanie


                                                                       Gerda 

Monique                                                                 Margot

                                                Sandra                                                                        Carola                                                                                        Marleen